رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی مَا یُوعَدُونَ 93 مومنون
بگو: بارالها، اگر وعده‌های عذاب این کافران را به من بنمایانی،

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

السلام علیک یا اباصالح المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف

چه خوب است!
به من هم اجازه دادند؛
تا خودم را به خانه تو برسانم!

من هم می توانم؛
برای آمدنت نقشه بکشم!
برای بودنت...

تو
همان اتفاق بزرگ نقشه های منی

واعظ:استاد شجاعی

فایل صوتی

اللهم عجل لولیک الفرج


حدیث شماره ۶ باب عرض اعمال بر پیامبر و ائمه علیهم السلام کتاب حجت اصول کافی

امام رضا (علیه السلام) فرمودند «همانا کردار نیک و بد بندگان بر رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلم) عرضه مى ‏شود.»

حدیث شماره ۵ باب عرض اعمال بر پیامبر و ائمه علیهم السلام کتاب حجت اصول کافی

امام باقر(علیه السلام) این آیه «بگو عمل کنید یقیناً خدا و پیامبرش و مومنان اعمال شما را می بینند. (۱۰۵ توبه)» را یاد نمود و فرمودند: «به خدا سوگند که آن مؤمن على بن ابیطالب (علیه السلام) است.»

حدیث شماره ۴ باب عرض اعمال بر پیامبر و ائمه علیهم السلام کتاب حجت اصول کافی

عبدالله بن ابان زیات که نزد حضرت رضا (علیه السلام) صاحب منزلت و احترام بود، گوید به آن حضرت عرض کردم براى من و خانواده ام به درگاه خدا دعا بفرمایید. فرمودند: «مگر من دعا نمى کنم؟! به خدا که اعمال شما در هر صبح و شام بر من عرضه می شود.» عبدالله گوید من این مطلب را بزرگ شمردم، به من فرمودند: «مگر تو کتاب خداى عزوجل را نمى خوانى که می فرماید «بگو عمل کنید یقیناً خدا و پیامبرش و مومنان اعمال شما را می بینند. (۱۰۵ توبه)» به خدا که آن مؤمن على بن ابیطالب (علیه السلام) است.»

حدیث شماره 3 باب عرض اعمال بر پیامبر و ائمه علیهم السلام کتاب حجت اصول کافی

 

سماعة گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «شما را چه مى‏ شود که پیامبر (صلّى اللَّه‏ علیه و آله و سلم) را ناخوش و اندوهگین می کنید»؟ مردى گفت: چگونه ایشان را اندوهگین می کنیم؟!! فرمودند: «مگر نمی دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرضه مى‏ شود و چون گناهى در آن بیند، اندوهگینش می کند؟ پس رسول خدا را اندوهگین نکنید و او را (با عبادات و طاعات خویش) مسرور سازید.»

السلام علیک یا اباصالح المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف


باید ابلاغ کنند تا روز قیامت
حاضران به غایبان
و پدران به فرزندان
پیغام غدیر را؛
تمام دین، ولایتِ علی است
و وارث امروز آن، مهدی...

سخن آوای وارث غدیر

فایل صوتی

 اللهم عجل لولیک الفرج

حدیث شماره 2 باب عرض اعمال بر پیامبر و ائمه علیهم السلام کتاب حجت اصول کافی

 

یعقوب بن شعیب گوید از امام صادق (علیه السلام) درباره سخن خداى عزوجل «عمل کنید یقیناً خدا و پیامبرش و مومنان اعمال شما را می بینند. (۱۰۵ توبه)» پرسیدم، فرمودند: «آنها (مؤمنان) ائمه (علیهم السلام) هستند.»

حدیث شماره ۱ باب عرض اعمال بر پیامبر و ائمه علیهم السلام کتاب حجت اصول کافی

ابوبصیر گوید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «جمیع اعمال بر رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) عرض مى‏شود و در هر بامداد، اعمال بندگان به آن حضرت عرض مى‏شود؛ خواه آن اعمال نیکویى‏ها و طاعات باشد، و خواه بدى‏ها و معاصى (و مى‏تواند که معنى این باشد که: خواه آن بندگان نیکوکار باشند و خواه نابکار). پس بر حذر باشید (از کردار ناشایست) و همین است معنى سخن خدای تعالى «عمل کنید یقیناً خدا و پیامبرش اعمال شما را می بینند. (۱۰۵ توبه)»» و حضرت ساکت شدند. شرح: نظر به اینکه در آیه شریفه بعد از کلمه «ورسوله» کلمه «والمؤمنون» است که به ائمه (علیهم السلام) تفسیر شده است، امام صادق (علیه السلام) آن کلمه را از لحاظ تقیه یا واضح بودن مطلب نفرمود و سکوت نمود.

حدیث شماره ۵ باب هوشیارانی که خدای تعالى در کتابش ذکر فرموده که راه در میان آنان پابرجاست ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره سخن خداى تعالى «براى باریک‏بینان (هوشیاران) در آن امر نشانه‏ هایی است. (۷۵ حجر)» فرمودند: «رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلم) باریک‌بین بود من هم پس از وى،و امامان از نژاد من باریک‌بین هستند و در نسخه دیگر عین این حدیث از احمد بن مهران روایت شده است.» شرح: سیاق آیه شریفه درباره هلاکت قوم لوط و زیر و رو شدن دیار ایشان است و ظاهر معنى آیه این است که دیار خراب شده قوم لوط در کناره جاده و گذرگاه است، اى مردم با فراست و باریک بینى که از آنجا می گذرید از عاقبت وخیمى که براى این مردم هرزه پیش آمد نمود، عبرت گیرید. ولى تأویلش چنان بود که در این پنج روایت ذکر شد یعنى باریک‏بینان و عبرت گیران حقیقى امامامند و راه حق و عبرت در میان ایشان پا برجاست.

حدیث شماره ۴ باب هوشیارانی که خدای تعالى در کتابش ذکر فرموده که راه در میان آنان پابرجاست ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

امام صادق (علیه السلام) درباره سخن خداى عزوجل «براى باریک بینان در آن امر نشانه هایی است. (۷۵ حجر)» فرمودند: «ایشان ائمه علیهم السلام هستند «و آن بر سر راهی است که پابرجاست. (۷۶ حجر)» هیچگاه از میان ما بیرون نمی رود.»

حدیث شماره ۳ باب هوشیارانی که خدای تعالى در کتابش ذکر فرموده که راه در میان آنان پابرجاست ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

امام باقر (علیه السلام) درباره سخن خداى عزوجل «براى باریک بینان در آن امر نشانه هایی است. (۷۵ حجر)» فرمودند: «ایشان ائمه علیهم السلام هستند.» پیامبر (صلى الله و آله و سلم) نیز درباره این آیه فرمودند: «از زیرکى مؤمن پروا کنید، زیرا که او در پرتو نور خداى عزوجل می نگرد.»

حدیث شماره ۲ باب هوشیارانی که خدای تعالى در کتابش ذکر فرموده که راه در میان آنان پابرجاست ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

اسباط سالم گفته است من نزد حضرت صادق (علیه السّلام) بودم که مردی از اهل هیت (شهری در بالا فرات) وارد شد و به ایشان عرض کرد اصلحک اللّه درباره این سخن خداوند گرامی چه می فرمایید «در آن نشانه‏ هائی است برای هوشیاران. (۷۵ حجر)» فرمودند: «آن هوشیاران ماییم و آن راه در میان (خاندان) ما برقرار است.»

حدیث شماره ۱ باب هوشیارانی که خدای تعالى در کتابش ذکر فرموده که راه در میان آنان پابرجاست ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

اسباط گوید خدمت امام صادق (علیه السلام) بودم که مردى از آن حضرت درباره این سخن خداى «در آن نشانه‏ هائی است برای هوشیاران. و آن بر سر راهی است که پابرجاست. (۷۵و۷۶ حجر)» سؤال کرد، حضرت فرمودند: «مائیم هوشیاران و آن راه در (خاندان) ما پابرجاست.»

حدیث شماره 4 باب نعمتی که خدای عزوجل در کتابش ذکر فرموده ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

 

ابن کثیر از امام صادق (علیه السلام) درباره سخن خداى عزوجل «آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی و هلاکت کشاندند. (28 ابراهیم)» پرسیدم، فرمودند: «مقصود، همه قریش است، آن کسان که با رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلم) دشمنى کردند و جنگ نمودند و وصیت او را درباره جانشینش انکار کردند.»

حدیث شماره 3 باب نعمتی که خدای عزوجل در کتابش ذکر فرموده ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

 

ابویوسف بزاز گوید امام صادق علیه السلام آیه «پس نعمتهاى خدا را بیاد آورید. (74 اعراف)» را تلاوت نمود و فرمودند: «میدانى نعمتهاى خدا چیست؟» عرض کردم خیر؛ فرمودند: «مقصود بزرگترین نعمتهاى خداوند بر آفریدگان است و آن ولایت ما است.»

حدیث شماره ۲ باب نعمتی که خدای عزوجل در کتابش ذکر فرموده ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

 

معلى بن محمد در حدیثى که به معصوم رسانیده است در تفسیر سخن خداى عزوجل «کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ (13 الرحمن)» گفته است:مقصود این است که پیامبر را تکذیب مى‌کنید یا وصى او را.

 

شرح:

صیغه تثنیه در کلمه «تکذبان» راجع به جن و انس است که در آیه 13 و 14 سوره «الرحمن» ذکر شده است و چون نعتهاى خداوند بر جن و انس بسیار است و بزرگترین و شریفترین آن نعمتها، وجود رهبران دینى است امام علیه السلام این نعمت را به وجود پیغمبر و امام تطبیق فرمود و استفهام در آیه براى توبیخ و تفریح است یعنى اى گروه جن و انس چرا چنین نعمت بزرگ خدا را که وسیله سعادت شما را فراهم می کند تکذیب مى کنید؟!!

السلام علیک یا اباصالح المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف
مهربان ترینی برایم...

میدانی؟ من،ردپای تو را همان روزی یافتم،

که پشت به آسمان، بسرعت از آغوش خدا فرار میکردم!

و باز تو بودی که دوربرگردانی برایم ساختی و...

واعظ:استاد شجاعی

فایل صوتی

اللهم عجل لولیک الفرج

حدیث شماره 1 باب نعمتی که خدای عزوجل در کتابش ذکر فرموده ائمه علیهم السلام هستند کتاب حجت اصول کافی

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «چگونه باشد حال مردمی که سنت پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) را دگرگون ساختند و از وصى او رو گردان شدند؟ و نمى‌ترسند که عذاب خدا بر آن‌ها نازل شود،» سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «آیا ندیدی کسانی را که (شکر) نعمت خدا را به کفران و ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی و هلاکت درآوردند؟ (28 ابراهیم)» سپس فرمودند: «ما هستیم آن نعمتى که خدا به بندگانش انعام فرموده و هر که در روز قیامت کامیاب شود به وسیله ما است.»

شرح:
تغییر نعمت به ناسپاسى این است که به جاى شکر و سپاسگزارى از نعمت، کفران و ناسپاسى کند، پس خدا آن نعمت را از او بگیرد و عقوبت ناسپاسى برایش باقى ماند.

حدیث شماره ۲ باب همانا قرآن به سوی امام هدایت می کند کتاب حجت اصول کافی

امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای تعالى «همانا این قرآن بدانچه استوارتر است، راهنمائى کند. (۹ اسراء)» فرمودند: «به سوى امام راهنمائى مى کند.»

شرح:
مانند آیاتى که در ابواب گذشته و آینده بوجود امام علیه السلام تأویل شده است و نیز از نظر آیات مشکل و متشابه قرآن که وجود مفسر و شارح بصیرى را طلب مى کند و آن غیر از امام نتواند بود.

حدیث شماره 1 باب همانا قرآن به سوی امام هدایت می کند کتاب حجت اصول کافی


حسن بن محبوب گوید از حضرت رضا (علیه السلام) درباره سخن خداى عزوجل پرسیدم «برای هر کس وارثانی قرار دادیم، که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و (نیز) کسانی که با آنها پیمان بسته‏ اید. (33 نساء)» (بهره آنها را بدهید) حضرت فرمودند: «مقصود ائمه (علیهم السلام) باشند که خداى عزوجل پیمان شما را با ایشان بسته است.»

شرح:

ظاهر آیه شریفه و تفسیر آن، راجع به ارث بردن اولاد از پدر و مادر و خویشان و بستگان از یک دیگر است که در این سوره به تفصیل بیان شده است و از جمله روابطى که موجب ارث مى‏شود، عقد ایمان است که در آخر آیه شریفه ذکر شد و آن به معنى رابطه همسرى یا ضمان جریرة و یا امامت است که فقهاء در کتاب ارث تفصیل دادهد ‏اند و ارث بردن امام در صورتى است که براى میت هیچ گونه وارثى نباشد و اما تأویل و باطن آیه شریفه را که حضرت بیان می فرماید، تطبیق نمودن عقد ایمان است با حق معنوى امامت یعنى نظر به اینکه بین امام و مأموم رابطه ولایت و دست بیعت و پیمان فرمانبردارى هست، خداى تعالى می فرماید این حق امام را ادا کنید یعنى از او اطاعت و پیروى کنید.