رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ ﴿۴۹ صاقات﴾
گوئی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم شترمرغی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است).

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

باب آنچه ادعاى امامت راستگو را از دروغگو معلوم می کند کتاب حجت اصول کافی

شرح:

در این باب مرحوم کلینى قده روایاتى را ذکر مى کند که شامل امتیازات و خصائص امام علیه السلام است و از غیر امام ساخته نیست، قسمتى از این روایات مربوط به معجزه و خرق عادت است که متکلمین شیعه راجع به این موضوع کتابها نوشته و فرق معجزه را با سحر و شعبده و راه استدلال به آن را براى اثبات نبوت و امامت توضیح داده اند، برخى دیگر مشتمل بر جواب مسائل علمى و مطالب غامض و مشکلى است که حل آنها و پاسخ دادن درست و صحیحش از عهده افراد معمولى خارج است، زیرا آن علوم به کلى در مکتبهاى بشرى تدریس نمى شود و شخص امام و پیغمبر هم براى فرا گرفتن آنها نزد هیچ استادى زانو نزده و تعلم نکرده است، و علم و دانش او تنها از سرچشمه لدنى و افاضات الهامى منشعب گشته است. برخى دیگر از این روایات متضمن پیشگوئیها و علوم غیبى است که حدس و نظر افراد بشر هر چند تیز و دوربین باشد به آن نمی رسد و از طرفى هم به سر حد علوم غیبى که مختص خداى تعالى است نمی رسد.