رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلَا تُکَلِّمُونِ 108 مومنون
می گوید دور شوید در دوزخ، و با من سخن مگوئید.

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۱۳ باب شناخت امام و مراجعه به او کتاب حجت اصول کافی

برید گفت شنیدم که امام باقر (علیه السّلام) درباره فرمایش خداى تبارک و تعالى «آیا کسی که مرده بود و ما زنده اش کرده، برایش نوری نهادیم تا با آن در میان مردم حرکت کند. (۱۲۲ انعام)» فرمودند: «مرده کسى است که به چیزى معرفت نداشته باشد و نورى که با آن میان مردم راه رود، امامى است که از او پیروى می کند. و اینکه فرماید «مانند کسى است که در ظلمات باشد و نتواند از آن بدر رود (۱۲۲ انعام)» کسى است که امام را نشناسد.»