رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

سوره مومنون آیه 67

مُسْتَکْبِرِینَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ

در حالی که در برابر آن آیات استکبار می‏نمودید و شبها در جلسات خود به بدگوئی ادامه می‏دادید.

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۱۲ کتاب عقل و جهل اصول کافی
قسمت دوم

... و فرمود «و از آیات او این است که برق (و رعد) را به شما نشان می‏دهد که هم مایه ترس است و هم امید (ترس از صاعقه، و امید به نزول باران) و از آسمان آبی فرو می‏فرستد که زمین را بعد از مردن به وسیله آن زنده می‏کند، در این نشانه‏ هائی است برای جمعیتی که عقل خود را به کار می‏گیرند. (24 روم)» و باز فرمود «بگو بیائید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید، و به پدر و مادر نیکی کنید، و فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می‏دهیم، و نزدیک کارهای زشت و قبیح نروید چه آشکار باشد چه پنهان، و نفسی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید، مگر به حق (و از روی استحقاق) این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید تعقل کنید. (151 انعام)» و نیز فرمود «آیا در آنچه ما روزى شما کردیم، از بردگانتان شریکانى را مى‏ پذیرید، تا آنان در رزق، مساوى (و شریک) شما باشند؟ و آیا همان‏طور که از یکدیگر مى ‏ترسید از بردگانتان مى‏ ترسید؟! (شما که در یک لقمه ‏ى نان، حاضر نیستید با زیردستان خود شریک باشید، چگونه بت‏هاى بى روح را شریک خدا مى‏ دانید؟!) ما آیات خود را براى گروهى که مى ‏اندیشند، این گونه شرح مى‏ دهیم. (28 روم)»
اى هشام پس خداوند صاحبان عقل را اندرز داده و به آخرت تشویقشان نموده «به و زندگانى دنیا جز بازیچه و سرگرمى نیست، و سراى آخرت براى پرهیزگاران بهتر است، آیا نمى ‏اندیشید؟ (32 انعام)»
اى هشام سپس به کسانى که به کیفر و عذاب خدا نمی اندیشند، بیم داده و فرموده «سپس دیگران را هلاک ساختیم و شما پیوسته صبحگاهان از کنار (ویرانه‏ های شهرهای) آنها عبور می‏کنید و نیز شبانگاهان، آیا تعقّل نمی کنید؟ (136 – 138 صافات)» و فرموده «ما بر اهل این شهر به علت کار زشتی که مرتکب می شوند، عذاب سختی از آسمان نازل خواهیم کرد. ما از آن آبادی نشانه روشنی و درس عبرتی برای کسانی که تعقل می‏کنند باقی گذاردیم. (34 و 35 عنکبوت)»
اى هشام عقل همراه علم است و خدا فرموده «و این مثلها را براى مردم مى‏زنیم و جز دانشمندان کسى درباره آنها تعقل نمى‏کند. (43 عنکبوت)»...