رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

سوره مومنون آیه 46

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ

و گفتند: آیا به دو بشری که مانند خودمان هستند ایمان بیاوریم در حالی که قوم [و قبیله] آن دو بردگان ما هستند؟

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۱۲ کتاب عقل و جهل اصول کافی
قسمت چهارم

...اى هشام خدا اکثریت را نکوهش نموده و فرموده « اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند (116 انعام)» و فرمود « و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟ قطعاً می گویند: خدا. بگو: همه ستایش ها ویژه خداست [آیا درک می کنند که همه امور به دست خداست؟ نه] بلکه بیشترشان معرفت و دانش ندارند. (25 لقمان)» و فرمود «و اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش احیا نمود؟ می‏گویند: الله، بگو ستایش مخصوص خداست، اما اکثر آنها عقل خود را به کار نمی گیرند (تا این حقیقت را دریابند.) (63 عنکبوت)»
اى هشام سپس اقلیت را ستوده و فرموده «و عده کمی از بندگانم شکرگزارند (13 سبا)» و فرموده «(و قطعاً بسیاری از معاشران و شریکان به یکدیگر ستم می کنند، به جز کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند) و اینان اندک اند. (24 ص)» و فرموده «مرد مومنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می‏داشت گفت، آیا می‏خواهید کسی را به قتل برسانید بخاطر اینکه می‏گوید پروردگار من الله است؟! (28 غافر)» و فرموده «و هر که ایمان آورده در کشتی سوار کن. و گرویدگان به نوح عده قلیلی بیش نبودند. (40 هود)» و فرمود: «ولى بیشتر آنان نمى‏ دانند (55 یونس)» و فرموده «بیشترشان تعقّل نمی کنند. (63 عنکبوت)» و فرموده و بیشترشان ادراک نمی کنند...