رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

سوره مومنون آیه 20

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآکِلِینَ

و نیز درختی که از طور سینا می‏روید و از آن روغن و «نان خورش» برای خورندگان فراهم می‏ گردد.

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره 8  باب روایات متفرقه کتاب فضل علم اصول کافی


زید شحام از امام باقر درباره گفتار خداى عزوجل که می فرماید: «باید انسان به خوراک خویش نظر داشته باشد (80 عبس)» پرسید معنى خوراک چیست؟ امام فرمودند: «علمى را که فرا مى گیرد نظر کند از که فرا مى گیرد (زیرا علم غذاى روح است و خوبش موجب صحت و بدش باعث مرض روح مى گردد.)