رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

رمز حیات

رمز حیات

رمز حیات

آیه امروز:

کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ ﴿۴۹ صاقات﴾
گوئی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم شترمرغی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است).

طبقه بندی موضوعی

حدیث شماره 1 باب خداى عزوجل به پیامبرش علمی نیاموخت جز این که به او فرمان داد آن را به امیرمؤمنان بیاموزد و او شریک آن حضرت در علم بودر کتاب حجت اصول کافی

حمران گوید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «جبرئیل (علیه السلام) دو انار براى پیغمبر (صلّى اللَّه علیه و آله) آورد، رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) یکى را خورد و دیگرى را دو نیمه کرد، آن گاه نیمی را خورد و نیم دیگر را به علی (علیه السّلام) خوراند. پس پیغمبر (صلّى اللَّه علیه و آله) فرمودند: «برادرم! مى‏دانى این دو انار چه بود؟» گفت: «نه» فرمودند: «اما اولى نبوت بود که (مخصوص من است و) تو را از آن بهره اى نیست و اما دیگرى علم و دانش بود که تو در آن با من شریک هستى.»» من گفتم: أصلحک اللّه، چگونه على در علم شریک پیغمبر بود؟ امام فرمودند: «خدا هیچ علمى را به محمد (صلّى اللَّه علیه و آله) نیاموخت جز آنکه به او دستور داد که آن را به على (علیه السلام) بیاموزد.»