رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

سوره مومنون آیه 61

أُولَئِکَ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

اینانند که در کارهای خیر می شتابند، و در [انجام دادن] آن [از دیگران] پیشی می گیرند.

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۳ باب ثواب دانشمند و دانشجو کتاب فضل علم اصول کافی

ابو بصیر مى‌گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام مى‌فرمود: هرکس کار خیرى به دیگرى بیاموزد مانند ثواب کسى که بدان عمل کند مى برد، عرض کردم: اگر او هم به دیگرى یاد بدهد به معلم اول ثواب عمل آن مى‌رسد؟ فرمود: این ثواب براى او همچنان جریان دارد گرچه به همۀ مردم هم یاد بدهد، عرض کردم: اگر معلم بمیرد؟ فرمود: اگرچه بمیرد.

شرح:
بعضى از ثوابهاست که مانند صدقه جاریه است که انسان چه باشد یا نباشد ثواب و عکس العمل آن کار خوب به او مى ‌رسد و همچنان مانند آب روان ادامه دارد مثل نخلى که شخصى غرس مى‌کند و او مى‌ میرد و دیگران سالها از میوه او بهره‌مند مى ‌شوند و یا فرزند صالح و خدمتگزار به جامعه تحویل مى ‌دهد بدیهى است که پدر پس از مرگ هم در کارهاى خیر فرزند شریک خواهد بود و از آثار خوب او بهره ‌مند خواهد گشت و دانشمند هم از این قانون مستثنى نیست.