رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

سوره مومنون آیه 20

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآکِلِینَ

و نیز درختی که از طور سینا می‏روید و از آن روغن و «نان خورش» برای خورندگان فراهم می‏ گردد.

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره 6 باب به کار بستن علم کتاب فضل علم اصول کافی

امیرالمؤمنین علیه السلام در سخنرانى منبر خویش فرمود: اى مردم هرگاه دانستید، به علم خود عمل کنید شاید که هدایت شوید. عالمى که برخلاف علمش عمل کند همانند انسان نادان سرگردانى است که از نادانى به هوش نمی آید بلکه حجت بر او کامل تر می شود و حسرت عالمى که از علم خویش جدا شده، بیشتر از حسرت جاهل سرگردان در جهالت است و هر دو سرگردان و خوابند. تردید و دودلى به خود راه ندهید تا به شک افتید و شک نکنید تا کافر شوید و به خود اجازه ندهید (از خود سلب مسؤلیت نکنید) تا سست شوید و در راه حق سست نشوید تا زیان یابید. حق این است که دین را بفهمید و فهمیدن این است که فریب نخورید. همانا خیر خواه ترین شما نسبت به خود مطیع ترین شما نسبت به خداست و خائن ترین شما با خود نافرمانترین شما به خداست، کسی که اطاعت خدا کند ایمن گردد و مژده یابد و آنکه نافرمانى خدا کند نومید گردد و پشیمان شود.