رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ ﴿۴۹ صاقات﴾
گوئی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم شترمرغی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است).

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۷ باب در امر غیبت کتاب حجت اصول کافی

قسمت دوم

شرح‏:

راجع به مدت غیبت که در این روایت به طور تردید بیان شده است، علامه مجلسى (ره) می گوید: ممکن است مقصود این باشد که در مقدار غیبت امام بدا حاصل شده است، چنانچه در آخر روایت می فرمایند، فان للَّه بداءات و ممکن است بیان مقدار سرگردانى و عدم تعیین تکلیف باشد و استقرار غیبت پس از آن مدت باشد و از محدث استرآبادى (ره) نقل می کند که مراد این است که آحاد مدت غیبت شش است و ظهور آن حضرت در هفتمین است و کلمه «نیکان این عترت» اشاره به رجعت ائمه دیگر دارد و بداهاى خداى تعالى مربوط به امتداد غیبت و زمان ظهور آن حضرت است که به واسطه مصالح بزرگى که برخى از آنها بعدا ذکر مى‏ شود، از خلق پنهان شده است، و اراده‏هاى او از لحاظ اظهار و پنهان داشتن از خلق و غیبت و ظهور آن حضرت است، و غایات منافع و مصالحى است که در این امور است و نهایات از نظر پایان غیبت آن حضرت است از لحاظ آنچه از نظر بدا براى مردم ظاهر مى‏ شود.