رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ ﴿۴۹ صاقات﴾
گوئی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم شترمرغی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است).

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۱۳ باب در امر غیبت کتاب حجت اصول کافی

قسمت اول


یکى از اصحاب امیر المؤمنین (علیه السلام) که مورد اطمینان است گوید این سخن را امیرالمؤمنین (علیه السلام) روى منبر مسجد کوفه فرموده و از او به یاد مانده است: «بار خدایا! تو ناگزیر حجتهائى در زمینت داری، که یکى پس از دیگرى براى (راهنمائى) خلقت بیایند و ایشان را به دینت رهبرى کنند و علم تو را به آنها بیاموزند، تا پیروان اولیاء تو پراکنده نشوند. آن حجت یا ظاهر است و فرمانروائى نمی کند [فرمانش نمیبرند] و یا پنهان است و انتظارش را می کشند. اگر در حال صلح (متارکه جنگ میان مسلمین و کفار) پیکر و شخص آن حجج از مردم نهان باشد، دانش دیرین و ثابت [منتشر] ایشان از مردم نهان نیست، و آدابشان در دلهاى مؤمنین پا برجاست و طبق آن عمل کنند»...