رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه
رمز حیات

آیه امروز:

کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ ﴿۴۹ صاقات﴾
گوئی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم شترمرغی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است).

رمز حیات

رمز حیات

طبقه بندی موضوعی

رمز حیات

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه

حدیث شماره ۱۳ باب در امر غیبت کتاب حجت اصول کافی

قسمت دوم


و در جاى دیگر از همین خطبه می فرمایند: «ولى این در چه کسی هست؟ از این جهت است که بساط علم برچیده شود، زمانى که دانشمندانى که دانش را نگهدارى می کنند و آن را چنان که از علماء شنیده، روایت می نمایند و ایشان را در آن باره تصدیق می کنند یافت نشوند. بار خدایا من می دانم که بساط علم برچیده نمی شود و ریشه اش بریده نمی گردد و تو زمینت را از حجتى براى خلقت خالى نمیگذارى، چه آشکار و غیر مطاع یا ترسان و پنهان باشد، تا حجت تو باطل نشود و دوستانت بعد از آنکه هدایتشان کردى گمراه نگردند، ولى کجایند ایشان و چقدرند ایشان؟، آنها در شمار اندک و در منزلت نزد خداوند، بزرگند.»